Memòries de l’Arxiu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental de Cassà de la Selva posa a l'abast dels ciutadants les memòries anuals del servei com un instrument més de transparència de l'Ajuntament. En aquests documents els ciutadans podran conèixer les actuacions que desenvolupa aquest departament tant a nivell arxivístic com de difusió.

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2022

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2021

Memòria del Sevei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2020

Memòria del Servei d'Arxiu i Gestió Documental de l'any 2019