Llista d'alcaldes

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

(1820) Josep Jubert de la Creu

(1821) Josep Domingo

(1821) Joan Jané

(1822) Francesc Vidal

(1824) Llorenç Barril

(1826) Pere Vall-llobera

(1828) Joan Jané

(1831) Llorenç Barril

(1834) Pere Vall-llobera

(1834) Josep Thos

(1837-1838) Josep Guytó

(1838) Jaume Barril

(1840) Josep Bota

(1841) Pere Cathalà i Guytó

(1841) Josep Domingo

(1842) Pere Cathalà i Guytó

(1843) Joan Bota

(1844-1845) Pere Vall-llobera

(1846) Ramon Llinàs

(1847) Pujol

(1848) Jaume Barril

(1850) Josep Guytó

(1851) Josep Frigola

(1852-1854) Antoni Alemañ i Falgueras

(1854) Narcís Gruart

(1854-1856) Josep Carbó Jubert

(1856-1857) Narcís Gruart

(1857-1859) Martí Guytó

(1859) Joan Nadal

(1859-1863) Francesc Oller

(1863-1865) Narcís Gruart

(1865-1867) Josep Vall-llovera

(1867-1868) Martí Guytó

(1868-1869) Josep Carbó Jubert

(1869-1972) Ramon Figueras

(1872) Gerard Malavila

(1872-1873) Joaquim Pastells i Isern

(1873-1874) Josep Mercader

(1874) Pere Frigola Saúch

(1874-1875) Gerard Malavila

(1875) Narcís Jubert i Vilallonga

(1875-1877) Narcís Gruart i Sánchez

(1877-1879) Domènech Pascual i Vidal

(1879-1881) Josep Nadal i Mercader

(1881-1883) Francesc Bertran i Maristany

(1883-1885) Francesc Codolà i Viñolas

(1885-1887) Llorenç Codolà i Menció

(1887-1894) Josep Gruart i Poch

(1894-1897) Josep Domingo i Garriga

(1897-1899) Joan Xiberta i Rigau

(1899-1902) Francesc Vidal i Saló

(1902-1904) Francesc Baus i Dalmau

(1904) Francesc Rouchy i Delmàs

(1904-1906) Joan Dalmau i Gultresa

(1906-1909) Francesc Vidal i Saló

(1909-1910) Manel Tolosà i Poch

(1910) Joan Casanovas i Carbó

(1910-1914) Francesc Deulonder i Llach

(1914-1916) Domènech Bosch i Codolà

(1916-1918) Sebastià Oliver i  Carreras

(1918-1920) Salvador Sabaté i Isern

(1920-1922) Josep Costeis i Bota

(1922-1923) Josep Cristià i Bou

(1923-1924) Pere Gispert Casanovas

(1924-1930) Narcís Vilahur i Casellas

(1930-1931) Narcís Abellí i Dalmau

(1931-1933) Josep Cristià i Bou

(1934) Josep Robau i Botet

(1934-1935) Joaquim Jubert i Carbó

(1934) Josep Dalmàs i Martí

(1935-1936) Martí Roselló i Forns

(1936-1939) Josep Dalmàs i Martí

(1939-1940) Josep Mestres i Martí

(1940-1941) Narcís Vilahur i Casellas

(1941-1945) Josep Mestres i Martí

(1945-1953) Salvi Rodà i Alemany

(1953-1960) Josep M. Vidal i Figueras

(1960-1966) Francesc Nadal i Oller

(1966-1971) Josep M. Almeda i Ferrer

(1971-1979) Josep Mestres i Sors

(1979-1983) M. Dolors Godoy i Rotllens

(1983-1999) Josep M. Dausà i Crosas

(1999-2008) Antoni Baulida i Casadellà

(2008-2011) Carles Casanova i Martí

(2011-2015) Enric Bagué i Vilà

(2015-2019) Martí Vallès i Prats

(2019-2023) Robert Mundet i Anglada

(2023-) Pau Presas i Bertran