Forma d'accés

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Qualsevol ciutadà té accés a la consulta de la documentació que es conserva a l’Arxiu Municipal, excepte en els casos en què la normativa no ho permet.

La petició d’accés es pot fer per qualsevol canal (presencial, correu postal, via telefònica, telemàtica...) tot i que la consulta de la documentació només es pot fer a la sala que hi ha habilitada a l’arxiu, prèvia identificació del ciutadà i després d’omplir un formulari de petició.

En alguns casos es pot es pot consultar la reproducció  documentació que hi ha en línia en aquesta mateixa pàgina web.

La documentació, els llibres i els treballs que hi ha a l’arxiu estan exclosos de préstec.