Descobrim

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

El GREC (Grup de Recerca d'Estudis Cassanencs) està format per un grup de persones interessades en la recerca i la difusió de la història local, que es reuneix periòdicament a l'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva. L'últim projecte d'aquest grup és la revista que podeu veure en aquests moments i que la titolem Descobrim. És un projecte de difusió de la història local cassanenca dirigida al gran públic, amb l'objectiu d'anar descobrint a tothom els trets que singularitzen la vila.

Tots aquells que estigueu interessats a participar en aquest projecte us podeu posar en contacte amb l'Arxiu Municipal.