Continguts

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

La majoria de la documentació que hi ha a l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva ha estat generada pel mateix ajuntament.

La resta de la documentació són fons, col·leccions i documents solts que han ingressat a l’Arxiu en forma de donacions i que confereixen a l’arxiu el seu caràcter de custodi del patrimoni documental municipal.