Quadre de Fons

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

 

 

QUADRE DE FONS

100

Fons de l’Administració local

     

101

Ajuntament de Cassà de la Selva

1700-2022

1.000 ml

Paper

102

Gestió de Serveis Municipals

1993-2018

6 ml

Paper

200

Fons de l’administració reial i senyorial

     

201

Fons de la Cúria reial

1599-1806

0,3 ml

Paper

300

Fons d’empreses

     

301

Can Serra

1887-1963

0,1 ml

Paper

302

Can Limbo

1898-1923

0,6 ml

Paper

303

Sindicat Agrícola Sant Isidre

1907-1998

23 ml

Paper

304

Can Molinas

1919-1981

4,3 ml

Paper

305

Anisats Duran

1861-1980

24,2 ml

Paper, cartró

306

Transports Domingo

1939-1995

6,1 ml

Paper

307

Lluís Rodà, SA

1942-2011

27 ml

Paper

308

Figueras-Dausà

1890-1973

11,5 ml

Paper

309

Sala Galà – Discoteca Sir Thoma’s

1945-1993

0,5 ml

Paper

400

Fons d’entitats

     

401

Mutualitat Cassanenca –

Sociedad de Socorros Mútuos San Martín

1856-1961

0,7 ml

Paper

403

Jefatura Local de Falange Española Tradicionalista

 y de las J.O.N.S. de Cassà de la Selva

1939-1960

0,2 ml

Paper

404

Grup de recerca i Actuació amb Minories

Culturals (GRAMC)

1989-2009

0,84 ml

Paper

405

Comissió Ciutat Pubilla

1999-2001

0,4 ml

Paper

406

Amics de la Sardana

1975-2009

2,2 ml

Paper

407

La Protectora

1884-1911

0,02 ml

Paper

408

La Voluntaria

1890-1900

0,01 ml

Paper

409

La Industrial

1887-1905

0,02 ml

Paper

410

Delegació Sindical Provincial

1946-1958

0,2 ml

Paper

411

Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer

2006-2016

0,12 ml

Paper

412

Casal Familiar

1940-1980

0,36 ml

Paper

413

Flugiloj (està descrit dins el Fons Enric Genoher)

1934-1936

   

414

Comunitat Religiosa de Sant Josep

1857-1939

0,02 ml

Paper

500

Fons institucionals

     

501

Hospital

Segle XIX-XX

   

502

Sometent

1892-1951

0,01 ml

Paper

600

Fons Judicials

     

601

Jutjat de Pau

1855-2010

18,8 ml

Paper

700

Fons patrimonials

     

701

Família Carreras

1868-1928

0,01 ml

Paper

702

Cal Sillé

1582-1832

0,2 ml

Pergamí, paper

703

Trinxeria

1811-1927

0,1 ml

Paper

704

Vilallonga

1833-1925

0,1 ml

Paper

705

Oller

1188-1974

4,2 ml

Paper, pergamí

706

Vilahur Casellas

1885-1998

0,1 ml

Paper

707

Can Frigola

1145-2018

28 ml

Pergamí, paper, cartró, vidre i altres suports

708

Vall-llobera

1530-1976

0,6 ml

Paper, pergamí

800

Fons personals

     

801

Josep Bosch i Mercader

1901-1997

0,5 ml

Paper, plàstic

802

Joan Gener

     

803

Enric Genoher

 

0,9 ml

Paper, cartró

609 Negatius fotogràfics (6x9)

463Positius fotogràfics (6x9)

Col·lecció de revistes i impresos

804

Martinet (Martí Bagué i Planas)

     

805

Hermenegild Roura

1874-1990

0,6 ml

Paper

806

Manuel Tolosà i Surroca

1914-1985

0,65 ml

Paper

807

Josep M. Vidal

1945-1969

0,1 ml

Paper

808

Marià Vilallonga Barnada

1966-1999

1,3 ml

Paper

809

Josep M. Xifró i Vegué

1970-1989

 

Paper i flexible (5.600 negatius flexibles i 1.500 positius sobre paper)

810

Narcís Artau

1910-2010

0,5 ml

Paper, suro, plàstic, 105 sobres amb negatius flexibles i sobre paper

811

Enric Roca i Bota

1760-1980

0,5 ml

Paper, cartró

812

Claudi Barnés

1933-2005

0,1 ml

Paper

813

Lluís Puig Gàbana

1920-1963

0,05 ml

Paper

814

Francisco Figueras Figueras

1744-2001

0,4 ml

Paper

815

Fons Agramont-Barquet

1905-1956

0,1 ml

Paper

816

Joan Codolà Surís

1907-1982

0,3 ml

Paper

817

Manel Miralles Barnada

1766-1992

0,3 ml

Paper, 1987 reproduccions digitals d’imatges i paper

818

Família Mestres-Rodà

1727-1999

0,35 ml

Paper

900

Col·leccions

     

901

Ajuntament de Cassà de la Selva

1444-2019

15 ml

Paper

902

Cartells

1917-2023

11 ml

Paper

903

Masies

1975-1985

 

217 Positius flexibles

904

Col·lecció de fotografies L’Abans-Cassà de la Selva

1880-1980

 

2608 imatges digitals

905

Teixidor Arxiu d’Imatges

     

906

Col·lecció Joan Maymí Coloreu

1880-1940

0,1

110 imatges

907

Col·lecció Josep Ferrer Serra

1907-1922

0,7 ml

Paper

908

Fotografies de la Revista Llumiguia

1950-1990

 

8341 imatges en suport paper

909

Programes de la Festa Major

1926-2023

 

Paper