Fons de l’Administració reial i senyorial

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Fons de la Cúria de Cassà de la Selva

Volum: 0.30 metres lineals

Dates extremes: segle XVI-XVIII

Data d'ingrés: 2002

Suport: paper

Contingut

Està format per dos llibres: el llibre de la cúria des del 1599 que conté diferents litigis, un d'ells per amenaçar a una dona amb un pedrenyal. El segon és el registre de la cúria i crides i pregons des de l'any 1776.

Història

La cúria de Cassà de la Selva estava presidida pel batlle com a representant del senyor. Els batlles eren els encarregats de l’administració de la justícia local i també tenien funcions governatives i policials i era l’administrador de les rendes i els drets senyorials. El batlle era assistit per una cúria, també anomenada cort, del qual en formava part també un notari, que era l’escrivà i qui custodiava els documents. Les cúries varen desaparèixer amb la creació dels jutjats de primera instància i els partits judicials a primers del segle XIX.

Instruments de descripció normalitzada

Descripció del fons Cúria de Cassà de la Selva