Serveis al ciutadà

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

Consulta i accés

El ciutadà pot consultar la documentació original (sempre que l’estat de la documentació ho permeti) i/o la documentació que està digitalitzada o en línia

Té al seu abast inventaris i catàlegs que l’ajudaran a localitzar la documentació del seu interès.

Reproducció

Pot obtenir la reproducció dels documents, tret d’aquells casos que no ho permeti la legislació, s’han de sol·licitar per escrit i s’han de satisfer els preus públics que fixen les ordenances de l’Ajuntament.

Divulgació

Per tal de difondre públicament els documents i les imatges de l’arxiu, s’ha de sol·licitar una autorització expressa i quan es reprodueixi s’ha de fer constar la procedència i, en el cas de les imatges, l’autor. L’autorització de reproduccions de documents i imatges no atorga cap dret de propietat intel·lectual o industrial.

Assessorament
Elsciutadans, empreses, institucions i investigadors poden demanar assessorament sobre quin tipus de documentació poden consultar segons la recerca del seu interès.

Visites
Tant de manera individual com col·lectiva es poden sol·licitar visites guiades a les instal·lacions.

Organització d’activitats

Des de l’arxiu s’organitzen exposicions, cursos, jornades, conferències, publicacions de manera periòdica

Grup de Recerca d’Estudis Cassanencs

Es convoquen reunions periòdiques a l’arxiu amb la participació de tots els ciutadans interessats en la història del municipi des de tots els punts de vista (geogràfic, social, arqueològic,....).

Els projectes que surten d’aquest grup es vehiculen per mitjà de grups de treball.