Pergamins de Can Frigola

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Pergamins de Can Frigola

El 2018 l’Ajuntament de Cassà de la Selva va adquirir la finca de can Frigola del carrer d’Avall, l’antic palau Salvà annex a la torre Salvana (l’únic BICN - Bé d’Interès Cultural Nacional-) que es localitza dins el nucli urbà de Cassà de la Selva.
La documentació que es custodiava a l’immoble, entre la qual hi havia un notable conjunt de pergamins que es conservaven en un armari del primer pis, va ingressar a l’Arxiu Municipal, gràcies al desig de la família.
A partir del moment en què aquest conjunt va ingressar a l’Arxiu Municipal s’han fet diferents intervencions abans de poder-lo mostrar al públic. La primera intervenció es va dur a terme per a la neteja i l’aplanament dels pergamins l’any 2019; una segona, de digitalització de les peces, el 2021, i una tercera, de catalogació, que va començar el 2021.
Paral·lelament l’estudiós cassanenc Quim Mundet s’ha encarregat de la feina ingent de transcripció dels pergamins, mercès al qual, en aquests moments, tots els qui vulguin consultar aquesta documentació ho poden fer per mitjà d’aquesta pàgina web, on podran veure el document digitalitzat i la transcripció associada.
En aquesta base de dades hi ha un total de 226 imatges, de les quals 195 corresponen a pergamins, 24 a fragments de pergamins i 7 a documents en suport paper que per la seva relació amb els pergamins s’ha decidit deixar-los integrats en la mateixa col·lecció. A banda de la importància qualitativa d’aquest conjunt, cal remarcar que amb aquest ingrés hi ha el document més antic que es custodia a l’arxiu i que data del 1145.