Fons personals

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0.40 metres lineals

Data d’ingrés: 2005, 2010, 2018, 2020

Dades extremes: 1923-1994

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa de fons, inventari

Transcripcions al català de la documentació realitzades per M. Dolors Godoy i Rotllens que són d'accés públic a la sala de consulta de l'Arxiu Municipal de Cassà de la Selva

 

 

 

 

 

 

Contingut:

Entre d’altres materials, hi ha gairebé tres-centes postals en esperanto dirigides a la família Genoher; una quarantena de cartes del 1934 al 1936 també en esperanto i dirigides a l’entitat esperantista Flugiloj de Cassà de la Selva; una trentena del 1932 al 1936 destinades majoritàriament a Enric Genoher. També hi ha dues llibretes de petit format (10x15 cm) amb la transcripció del contingut de les cartes que Genoher i la seva dona enviaven a altres esperantistes. Una de les llibretes conté la correspondència de 1933 a 1934, i l’altra de 1934 a 1962. El gros més important de correspondència data dels anys trenta. Es veu truncada el 1936 i no es torna a reprendre fins al 1946, tot i que de manera molt escadussera, ja que no arriben a la desena les cartes que s’envien del 1946 al 1962. Cal tenir present que en alguns casos resulta indestriable la documentació personal de l’associativa, en qualitat de responsable de l’entitat local Flugiloj de Cassà. Una altra part important en volum la componen les publicacions periòdiques esperantistes (butlletins i revistes de l'Associació Universal) i alguns llibres de lectura, traduccions, i obres de consulta. Queda per analitzar el conjunt de positius fotogràfics, dels anys trenta, possiblement procedents de les cartes que li enviaven. Pel contingut d’aquest conjunt documental tenim notícies de l’activitat esperantista a Catalunya, a les comarques gironines i a Cassà de la Selva. Hi ha un notable conjunt de fotografies i negatius d'aquest autor que també es conserven a l'arxiu per mitjà de la donació del col·leccioniste Melció Teixidor d'Olot.

Història

Enric Genoher i Xirgo (Cassà, 1910-Girona, 1988) va ser un rellevant activista cultural de Cassà als anys trenta del segle XX. Oficial de notaria de professió, va participar activament en la majoria dels esdeveniments socials, culturals i esportius de Cassà de la Selva; va ser un destacat fotògraf amateur que va assolir una prolífica producció fotogràfica d'una gran qualitat; va fomentar el món esperantista a Cassà de la Selva i va tenir una intensa relació epistolar amb aquesta llengua arreu del món; va ser també un important impulsor del món excursionista. És important la seva implicació en diversitat d'entitats cassanenques: va ser cofundador i president de l’Associació Esperantista Flugiloj (Ales), va presidir l'Ateneu Cultural, va ser membre de l’Agrupació Fotogràfica i de l’Agrupació Excursionista i va exercir de sotsdirector i articulista de la revista Horitzó (1933-1935), publicació de periodicitat quinzenal, i portantveu de l’Ateneu Cultural; va incitar la creació de diferents entitats excursionistes; va formar part d’una coral, d’una agrupació teatral i va formar part de la plantilla de jugadors del Club Deportiu Cassà de l’any 1929.

 

Per a saber-ne més:

GRAU, DOLORS, TEIXIDOR, Melcior: Enric Genoher i Xirgo, Plecs núm. 5, Ajuntament de Cassà de la Selva 2002

DDAA: Enric Genoher, Memòria en Blanc i Negre, AMDG, SL, Cassà de la Selva 2004

 

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Enric Genoher

Inventari del fons Enric Genoher