Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

 

Volum: 0,10 metres lineals

Dates extremes: 1843-1912

Data d’ingrés: 1999

Suport: paper


Contingut
Establiments de 1843 i de 1846, escriptura de redempció de 1856, inventaris de 1870 i de 1877, testaments de 1877, 1896 i 1912, capítol matrimonial de 1867, escriptura de venda perpètua de 1869, escriptura de compravenda de 1892, cartes de pagament, àpoques, rebuts, préstecs, certificats, relacions, sentències.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Esteve Vilallonga

Inventari del fons Esteve Vilallonga