Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0,10 metres lineals

Dates extremes: Segle XVIII-XX

Data d’ingrés: 2011

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa de fons, Inventari

fons patrimonials can trinxeria NODAC

Contingut

Llibre iniciat a finals del segle XVIII on hi ha ressenyada la documentació patrimonial des del segle XIII fins al segle XX de la família Llach-Güitó-Trinxeria a la vila de Cassà de la Selva i del mas Rouravell de Riudellots de la Selva. Acompanya aquesta peça, importantíssima per al coneixement de la família a través dels segles, un petit gruix de documentació del segle XIX i principis del segle XX sobre paper.

Història

Les nissagues Llach, Güitó i Trincheria comparteixen una història d’importants propietaris amb interessos en el món del suro i en la viticultura, el representant més conegut dels quals va ser Marçal de Trincheria. A partir de l’any 1739, procedents de Romanyà de la Selva, la família Llach traslladà la residència a Cassà de la Selva, conservant i administrant, des d’aquí, l’extensa propietat del mas Llach de Romanyà amb la seva explotació agrícola-ramadera i forestal. Francesc Llach i el seu fill hereu, també Francesc Llach, durant els anys 1741 i 1742 tingueren ocasió d’adquirir unes peces boscoses, de considerable extensió, a Romanyà, que feren més gran encara la seva heretat, que amb aquesta compra arribava a les 509 hectàrees, la majoria plantades de sureda. A més, també eren propietaris del mas Rourevell de Riudellots de la Selva.Durant les obres de rehabilitació de can Trinxeria, edifici emblemàtic de la població de propietat municipal, l’any 2011 els treballadors varen localitzar aquesta documentació i la varen portar a l’Arxiu Municipal.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Trinxeria

Inventari del fons Trinxeria