Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 06, ml

Dates extremes: 1530-1976

Data d’ingrés: 2018

Suport: paper, pergamí

Instruments de descripció: Fitxa de fons, Inventari

 


Contingut
Conjunt documental generat per la família Vall-llobera, hisendats de Cassà de la Selva. També hi ha documentació de la família Creixell, patrimoni de la qual passarà a ajuntar-se amb el patrimoni Vall-llobera a partir del casament entre Pere Vall-llobera Vendrell i M.Rosa Creixell Negrell. Les dates extremes del fons daten entre 1530 i 1976. La documentació més antiga i més continuada és la que fa referència a diferents masos i finques del veïnat de l’Esparra (Riudarenes). 

Història

L’antiga casa pairal dels Vall-llobera estava situada en el veïnat de Verneda on avui hi ha la masia anomenada can Abres. Al casament de Pere Vall-llobera i Vendrell i M. Rosa Creixell i Negrell, l’any 1811, s’ajunten els patrimonis Vall-llobera i Creixell. Josep Vall-llobera Creixell posseirà propietats en els termes de Girona, Caldes de Malavella, Llagostera, Riudarenes, Cruïlles i Sant Gregori.La família Vall-llobera va fixar la seva residència dins la vila de Cassà de la Selva a finals del s. XVIII, a la Plaça de la Coma, a la casa coneguda també com Can Vall-llobera; en aquesta casa l’any 1962 hi va morir el darrer Vall-llobera, en Josep M. Vall-llobera i Mas de Xexàs, sense deixar descendència; la seva germana l’heretà i hi continuà residint fins a la seva mort. En Josep Maria Vall-llobera i Mas de Xexàs va ser el darrer descendent directe de la nissaga Vall-llobera, dins el terme de Cassà de la Selva, posseïa les heretats i finques següents:1) Una heretat anomenada can Abres, en el veïnat de Verneda amb una extensió de 489 vessanes entre secà, sembradura, arbreda, sureda i erm.2) Una altra heretat anomenada mas Vall-llobera Antic (mas Vendrell de la Pujada) al veïnat de Matamala, de 185 vessanes entre secà, sembradura, oliveret i sureda.3) Una altra heretat anomenada mas Vall-llobera Nou, al mateix veïnat de Matamala de 26,50 vessanes entre secà, sembradura i sureda.4) Una casa de pagès al veïnat de Verneda anomenada la Rajoleria d’en Vall-llobera.5) Una altra casa al veïnat de Verneda.6) Una altra casa situada a la Plaça de la Coma.7) Una altra casa situada a la Baixa de la plaça de la República.8) Una altra casa situada al carrer Ignasi Iglesias.9) Una altra casa de pagès al veïnat de Llebres (Casa Nova d’en Vall-llobera)10) Una altra casa al veïnat de Matamala (mas de les Pinyes)11) Una altra casa de pagès al veïnat de Matamala, núm. 812) Una altra casa de pagès en el mateix veïnat de Matamala13) Una casa situada al carrer García Hernández, n. 7Una gran heretat dins el terme de Riudarenes, en el veïnat de l’Esparra, amb diversos masos i una gran extensió de bosc. La nissaga Vall-llobera quedà esgotada per via directa al s. XX i la majoria de propietats durant el mateix segle i en el segle actual han estat venudes i alienades a diferents compradors.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Vall-llobera

Inventari del fons Vall-llobera