Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 28 metres lineals

Dates extremes: 1146-2020

Data d’ingrés: 2018

Suport: paper, pergamí, vidre i altres suports

Instruments de descripció: Fitxa de fons, Inventari


Contingut

En aquest fons es localitza el document més antic que hi ha a l'arxiu i que és un pergamí de l’any 1145.

El fons el podem podem dividir en tres grans blocs:

-Documents generats per la família Frigola derivats de l’administració del patrimoni

-Documentació personal

-Documents derivats de la seva activitat econòmica.

A destacar el conjunt de més de dos-cents pergamins que han estat netejats, digitalitzats i catalogats.

Dins la gran diversitat d'informació que hi ha en la documentació hi trobem receptes de cuina, de licors i de remeis; documents de caràcter religiós i militar.... que ens ens mostren la història familiar i econòmica d'una família d'hisendats cassanencs.

Història

En el segle XIX La família Frigola, va comprar a l'Ajuntament de Cassà de la Selva el palau Salvà. Posteriorment varen deixar la casa pairal que estava al veïnat d'Esclet per anar a viure a l’antic palau Salvà i en un moment indeterminat la casa va deixar de ser coneguda com palau Salvà i va passar a conèixer-se com a can Frigola. La família Frigola era una dels grans propietaris del municipi i tenia finques tan importants com el mas Oller i el mas Frigola d’Esclet en el terme de Cassà i d’altres finques a la Massana en el teme municipal de Vilablareix. El palau Salvà i la torre annexa, situades al carrer Avall, al peu de l'antic camó tal, són un Bé Cultural d’Interès Nacional des del 1949 . Es tracta d’un edifici d’estil gòtic tardà d’ús defensiu. L’edifici data del segle XVI i es varen fer importants reformes en el segle XVIII. Del conjunt en destaca la façana i la torre annexa que va ser utilitzada com a presó fins a la segona meitat del segle XX. Els primers ocupants de la casa varen ser la família Salvà i l’any 1637 la propietat va ser venuda per mossèn Salvà a Montserrat Vall-Llobera i Ros. L’any 1670 encara era d’aquesta família i es seguia anomenant casa Salvà. Posteriorment aquell edifici passaria a ser un hostal de propietat de l'Ajuntament que el llogava tots els anys per poder construir una escola per a nens. L'any 1841 l'edifici fou venut en una subhasta pública a Josep Frigola, conservant l'Ajuntament únicament la torre segregada de l'edifici i que va continuar funcionant com una presó fins a mitjans del segle XX. Des de l’any 1841 diferents generacions de la família Frigola han residit en aquesta casa fins que va ser adquirida per l’Ajuntament l’any 2018.

La família Frigola va conservar la documentació generada pels diferents membres de la família a partir de l’adquisició de la finca a l’Ajuntament i també va conservar part de la documentació patrimonial de la família. Aquest conjunt es va incorporar a l’arxiu després que l’Ajuntament readquirís l’antic palau Salvà, gràcies al desig de la família. Un important conjunt de pergamins es conservava a l’interior d’un armari, mentre que la resta de documentació es trobava repartida en diferents sales. En el primer pis també es conservava una important biblioteca, la gran majoria dels volums de la qual varen quedar propietat dels hereus de l’immoble. També es va localitzar una petita habitació que havia servit de laboratori fotogràfic i on es varen localitzar algunes plaques de vidre.

Instruments de descripció normalitzats

Fitxa de fons

Arxius en Línia Generalitat de Catalunya (informar en el camp nom del fons: 707 Can Frigola)