Fons patrimonials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

  Volum: 0,10 metres lineals

Dates extremes: 1903-1998

Data d’ingrés: 2014

Suport: paper

Contingut

Escriptures i altra documentació patrimonial, documentació de La Protectora i del cinema Victoria

 

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Vilahur-Casellas

Inventari del fons Vilahur-Casellas