Fons Judicials

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 18,8 metres lineals

Dates extremes: 1855-2010

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa de fons, inventari


Contingut
El fons compta amb 94 UI, que abarquen totes les funcions del Jutjat de Pau i del Registre Civil. Correspondència, certificats de matrimoni, expedients de matrimoni, defuncions, inscripcions de naixement


Història
Els Jutjats de Pau es van crear i organitzar per Decret del 22 d’octubre del 1855 i els registres civils, que eren competència d’aquest òrgans judicials, es varen crear després de la promulgació de la Llei del Registre Civil 2/1870 de 17 de Juny del 1870, amb la funció de ser la institució encarregada de la inscripció, de manera metòdica i autèntica, dels actes referits a l’estat civil de les persones (naixements, matrimonis, defuncions, etc.). Es vol així substituir els registres parroquials per un nou registre essencialment civil, obligatori i rigorós. Uns anys abans ja hi ha antecedents de justícia de proximitat. L’any 1835 els mateixos alcaldes exercien la funció de jutge. Prop de 170 anys després de la seva creació, es pot dir que s’han mantingut les funcions essencials d’aquest òrgan judicial: actuacions en demandes de poca quantia, en faltes, en molts temes de jurisdicció voluntària i en actuacions per jutjats de rang superior. En segons quins períodes han tingut competències en matèria penal, judicis de faltes, diligències preventives i primers diligències en causes criminals.

 

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Jutjat de Pau