Fons de l'administració local

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 6 ml/electrònic a partir de l'any 2018

Dates extremes: 1993 - actualitat

Instruments de descripció: Inventaris

Contingut

Doumentació generada o rebuda per la societa en l'excerci de les seves competències.

Història

El 1993 es va iniciar l’expedient per a la creació de la societat privada municipal de la Gestió dels Serveis Municipals de Cassà de la Selva i l’aprovació dels seus estatuts.

La fórmula de creació va ser la d’una societat privada amb capital íntegrament públic.

L’objecte social segons els seus estatuts és la gestió, promoció  i col·laboració en activitats econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament i millora de l’entorn socioeconòmic, potenciant iniciatives generadors de riquesa i ocupació.

La societat era regida per la Junta General i els Administradors. El ple de l’Ajuntament exercia les funcions de la Junta General i els administradors eren designats per la Junta General.

La primera actuació d’aquesta nova societat va ser l’execució de la construcció d’un edifici destinat al servei de Llar d’infants.

Els treballadors adscrits a Gestió Serveis Municipals, SL, formaven part de la brigada municipal i les tasques administratives de la societat les executaven treballadadors de l’administració municipal. L’any 2009 els treballadors adscrits a Gestió de Serveis Municipals, SL. varen passar a formar part de la plantilla municipal.

El 2013 l’Ajuntament comença a portar la gestió directa de la Piscina Municipal i els treballadors d’aquesta, que depenien d’una empresa privada, passen a dependre de Gestió de Serveis Municipals, sl.

L’any  2022 s’inicia la modificació d’alguns punts dels estatuts que afecten els òrgans de la societat.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons de Gestió de Serveis Municipals