Fons d'entitats

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 0,20 metres lineals

Dates extremes: 1939-1955

 

Contngut

documentació de gestió de la prefectura des de 1939, en entrar les tropes franquistes a la vila, fins al 1960. D'una banda hi ha la correspondència de la prefectura local amb els sindicats provincials, el Frente de Juventudes, així com diferents registres d'afiliats i carnets. Pel que fa al funcionament intern, es pot copsar en els llibres d'actes (1941-1945 i 1950-1955)

Història

El Movimiento Nacional va néixer el 1938 per ser l’única via de participació en la vida pública espanyola. Es componia d’un partit únic (Falange Española) el Sindicato Vertical, tots els càrrecs públics i els diferents organismes d’enquadrament social (Frente de Juventudes, Sección Femenina, etc). S’organitzava a partir de la Prefectura Nacional (el propi Franco) el Consell Nacional, la Secretaria General (ocupada per un dels ministres del govern) i els consells provincials i locals. A cada municipi hi havia el cap local del Movimiento, que normalment era l’alcalde. El Consell Local del Movimiento era l’òrgan assessor del cap local i també havia de coordinar les activitats de la localitat i recollir les aspiracions i inquietuds polítiques dels militants. La Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 fou derogada per la Constitució Espanyola de 1978.

 

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons FalangeDescripció del fons Falange

Inventari del fons Falange