Fons d'empreses

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 6,1 metres lineals

Dates extremes: (1946-1995)

Data d’ingrés: 2001, 2009, 2016 i 2018

Suport: paper

Instruments de descripció: Fitxa del fons, inventari

Contingut

La documentació de fons reflecteix l'activitat de l'empresa des dels anys quaranta fins al 1995. Destaquen les sèries comptables (facturació i llibres diaris majors), la correspondència comercial així com els registres d'activitat diària amb clients. Tampoc hi falta la documentació de la flota de vehicles, que inclou dades tècniques, revisions, assegurances, impostos, etc. La part més antiga del fons, amb documentació d'inici dels anys quaranta del s. XX, fa referència a l'activitat de traginers de la família gestora de l'empresa, els Domingo Mercadal.

Història

Transports Domingo, fundada a Cassà de la Selva el 1892, va estar molt lligada al transport de mercaderies per tren i per a la indústria surotapera. El fundador va ser Josep Domingo Semí i l’empresa va estar a càrrec de la família Domingo Mercadal, besnets del fundador, fins al tancament l’any 1996. Feia el transport de mercaderies amb carros de Cassà de la Selva a Riudellots i a Sant Feliu de Guíxols i més tard a Palamós i a Palafrugell, i va ampliar encara més el seu àmbit geogràfic en el transcurs dels anys. Als anys trenta i quaranta del segle passat va disposar d'una important flota de camions nordamericans (Chevrolet i Ford, principalment) que van convertir aquesta empresa en una de les capdavanteres a les comarques gironines.

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Transports Domingo

Inventari del fons Transports Domingo