Fons d'empreses

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Volum: 10 metres lineals

Dates extremes: (1907-1998)

Data d’ingrés: 2005

Suport: paper

 

Contingut

Documentació referida a l’activitat de la cooperativa. Hi ha albarans, catàlegs, projectes, factures, llibres de caixa.

 

Història

El 19 d’abril de 1907 agricultors i ramaders de Cassà de la Selva varen fundar el Sindicat Agrícola de Cassà de la Selva i sa comarca. El sindicat, que posteriorment es va convertir en cooperativa, es trobava a l’interior d’un antic molí mogut a vapor.  A causa de problemes econòmics l’any 1998 la cooperativa es va dissoldre i la finca i tot el seu contingut el va comprar el promotor immobiliari Freixas i Freixas SL.

 

Instruments de descripció normalitzats

Descripció del fons Sindicat Agrícola

Inventari del fons Sindicat Agrícola